Какво е медиация, защо е най-ефективната процедура за решаване на спорове,  как се става медиатор, каква е ролята на медиатора, защо да използваме медиация в ежедневието си, кога е приложима медиация и какви са ползите от медиацията?

  Какво е медиация?

Какво е медиация, защо е най-ефективната процедура за решаване на спорове,  къде се подава молба за медиациякаква е ролята на медиатора, защо да използваме медиация в ежедневието си, кога е приложима медиация и какви са ползите от медиацията?

Медиацията – процедура по бързо и лесно решаване на спорове

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за изънсъдебно решаване на правни и неправни спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворяващо за тях споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски спорове, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Ролята на медиатора е от изключително важно значение за едно модерно и алтернативно извънсъдебно решаване на конфликти, като може да разберете как се става медиатор, като посетите сайта на министерство на правосъдието на България, като там може да разберете и къде се подава молба за медиация.

НОВА КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ

Медиацията е нова култура на общуване между спорещите страни, основана на взаимно разбиране и зачитане на правата и интересите на отсрещната страна.Това, че медиацията е доброволна означава, че дори страните да са се договорили помежду си да отнесат спор към медиация, те не са задължени да продължат с процедурата по медиация след първата среща. В този смисъл, страните винаги контролират медиацията. Продължаването на процедурата по медиация зависи изцяло от желанието на страните.Доброволната природа на медиацията означава също, че на страните не може да бъде наложено чуждо решение. За да бъде сключено споразумение, страните трябва доброволно да се съгласят да го приемат.Процедуата по медиация предоставя на спорещите страни свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си. Медиацията подпомага установяването на основни принципи в гражданското и търговското право и  е важна стъпка към правилното развитие и действие на извънсъдебните процедури за разрешаване на спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси с цел опростяване и подобряване на достъпа до правосъдие.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШИРОК КРЪГ ОТ ИНТЕРЕСИ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАЦИЯТА

Медиацията е нова възможност за процес, при който чувствата са толкова важни, колкото и фактите. Чрез нея може да определяте по-широк кръг от интереси и възможности за решаване на спора, отколкото съдът може да даде, да насочите погледа си по-скоро към бъдещето, отколкото към миналото, като запазите или възстановите взаимоотношенията си с другата страна в спора, да подобрите бъдещето си, като поемете отговорност за настоящето.

РОЛЯТА НА МЕДИАТОРА

Медиаторът ръководи процедурата по медиация, структурира преговорите между страните, улеснява общуването между спорещите, трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.
Медиаторът не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора и не дава правни, психологически или други професионални съвети.

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ И КОЙ МОЖЕ ДА ОТНЕСЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?


Спорът може да се отнесе към медиация от:
– всяка една от страните по спора
– съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ И КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт. Много ефективен подход е процедурата по онлайн медиация при трансгранична медиация. Медиацията може да предостави икономично и бързо извънсъдебно разрешаване на спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси посредством процедури, пригодени за нуждите на страните. Съществува по-голяма вероятност споразуменията, постигнати в резултат на медиация, да бъдат доброволно спазвани, както и да спомогнат за запазването на приятелска и трайна връзка между страните. Тези ползи са още по-видими в ситуации, включващи презгранични елементи и ни помага да разбререм защо използваме медиация. В закона има предвидена специална уредба за това, как се става медиатор.

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ И КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯ?

Медиацията може да се прилага за: граждански спорове – имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон; търговски спорове; трудови спорове; семейни спорове; развод;административни спорове; други спорове, като особено ефективна е процедурата на медиация при спор със съсед и медиация имотни спорове между роднини.

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ И ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯ?

Чрез медиацията разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно, свободни сте сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети, тя не замества Съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права, гарантира тайната на споделената информация, провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време, възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите. Медиацията трансформира негативните взаимоотношения в отношения, основани на практически разум и взаимни интереси.

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ И КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

За да пристъпите към процедура по алтернативно решаване на спорове, вие трябва да изберете медиатор от регистъра на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Защо да изберете нас при започване на процедурата по медиация?

Ако искате да стартирате процедура по онлайн медиация, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме регистран медиатор в София, медиатор във Варна, както и регистриран медиатор в Добрич. Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен медиатор още преди конфликта да се е задълбочил и ескалирал. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако медиацията не е удачен вариант или по друга причина не се стигне до нея, ние можем да излезем от ролята си на медиатори и да ви консултираме как да се договорите. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с процеса на меадиация се обърнете към нас на : Тел. : +359 888 19 46 20, Имейл: info@mediationexperts.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди. Ние постоянно търсим нови и по-добри решения, за да сме по-полезни на Вас и Вашия бизнес. Ако смятате, че медиацията не е подходяща за вашия случай тогава се свържете с адвокат Станимир Стоянов –  адвокат във Варна, адвокат в Добрич, адвокат в София, адвокат по гражданско право и адвокат по наказателно право.

 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *